• Artikel 275 Faillissementswet (275 FW)

    Geen einde door verloop termijn

    1. Zolang niet over het aangeboden akkoord uiteindelijk is beslist, eindigt de surseance niet door verloop van de termijn, waarvoor zij is verleend.