• Artikel 223a Faillissementswet (223a FW)

    Benoeming rechter-commissaris

    1. Bij het voorlopig verlenen der surseance of bij een latere beschikking kan de rechtbank een harer leden tot rechter-commissaris benoemen, teneinde de bewindvoerders op hun verzoek van advies te dienen.