• Artikel 233 Faillissementswet (233 FW)

    Evenredigheid betaling vorderingen

    1. De betaling van alle andere schulden, bestaande vóór de aanvang der surseance, kan, zolang de surseance duurt, niet anders plaats hebben dan aan alle schuldeisers gezamenlijk, in evenredigheid hunner vorderingen.