• Artikel 15d Faillissementswet (15d FW)

  Gevolg omzetting in schuldsaneringsregeling

  1. Indien het faillissement wordt opgeheven onder het gelijktijdig uitspreken van de toepassing van de schuldsaneringsregeling, gelden de volgende regelen:
   1. handelingen door de curator tijdens het faillissement verricht, blijven geldend en verbindend;
   2. boedelschulden, gedurende het faillissement ontstaan, gelden ook in de schuldsaneringsregeling als boedelschulden;
   3. in het faillissement ingediende vorderingen gelden als ingediend in de schuldsaneringsregeling.
  2. Het tijdstip, waarop de termijnen vermeld in de artikelen 43 en 45 aanvangen, wordt berekend met ingang van de dag van de faillietverklaring.