• Artikel 306 Faillissementswet (306 FW)

    Nietigheid betalingen ten laste van niet tot boedel behorende goederen

    1. Een betaling ten laste van niet tot de boedel behorende goederen van de schuldenaar verricht, op vorderingen ten aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt, is nietig.