• Artikel 345 Faillissementswet (345 FW)

    1. Vervallen