• Artikel 80 Faillissementswet (80 FW)

    Vergadering van schuldeisers

    1. In de vergaderingen der schuldeisers is de rechter-commissaris voorzitter.
    2. De tegenwoordigheid van de curator of van iemand, die hem met goedvinden van de rechter-commissaris vervangt, is verplicht.