• Artikel 160 Faillissementswet (160 FW)

    Schuldeiser behoudt rechten jegens borg en medeschuldenaar

    1. Niettegenstaande het akkoord behouden de schuldeisers al hun rechten tegen de borgen en andere medeschuldenaren van de schuldenaar. De rechten, welke zij op goederen van derden kunnen uitoefenen, blijven bestaan als ware geen akkoord tot stand gekomen.