• Artikel 333 Faillissementswet (333 FW)

    1. Vervallen