• Artikel 94 Faillissementswet (94 FW)

    Boedelbeschrijving door curator

    1. De curator gaat zo spoedig mogelijk over tot het opmaken van een beschrijving des faillieten boedels.
    2. De boedelbeschrijving kan ondershands worden opgemaakt en de waardering door de curator geschieden, een en ander onder goedkeuring van de rechter-commissaris.
    3. De leden der voorlopige schuldeiserscommissie zijn bevoegd bij de beschrijving tegenwoordig te zijn.