• Artikel 95 Faillissementswet (95 FW)

    Bijzondere beschrijving

    1. Van de goederen, vermeld in artikel 21, nr. 1, wordt een staat aan de beschrijving gehecht; die, vermeld in artikel 92, worden in de beschrijving opgenomen.