• Artikel 212t Faillissementswet (212t FW)

    Toepasselijke recht liquidatieprocedure

    1. De beslissing tot opening van een liquidatieprocedure, de liquidatieprocedure zelf en de rechtsgevolgen van de liquidatieprocedure worden beheerst door het recht van de lidstaat waar de liquidatieprocedure is geopend, tenzij de wet anders bepaalt.