• Artikel 213ff Faillissementswet (213ff FW)

    Verzekeraars met beperkte risico-omvang

    1. Deze paragraaf is van toepassing op verzekeraars met beperkte risico-omvang als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.