• Boek 6 Artikel 67 (6:67 BW)

  Wijze van bewaring

  De inbewaringstelling van een geldsom geschiedt door consignatie overeenkomstig de wet, die van een af te leveren zaak door deze in bewaring te geven aan iemand die zijn bedrijf maakt van het bewaren van zaken als de betrokkene ter plaatse waar de aflevering moet geschieden. Op deze bewaring zijn de regels betreffende gerechtelijke bewaring van toepassing, voor zover uit de artikelen 68-71 niet anders voortvloeit.

  Toelichting

  Dit artikel geeft de manier waarop bewaring moet worden geregeld. Geldsommen worden in bewaring gesteld door consignatie. Consignatie is geregeld in de Wet op de consignatie van gelden. In het kort betekent dit het overmaken van de geldsom aan de Staat. Als de schuldeiser daarop aanspraak maakt  zal door de Staat de geldsom naar hem worden overmaken. Zaken worden in bewaring gesteld door ze in bewaring te geven aan een bewaarder die zijn bedrijf maakt van het bewaren van dergelijke zaken. Hierbij moet de bewaarder gebruikt worden die in de buurt is gevestigd.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.