• Boek 6 Artikel 249 (6:249 BW)

    Rechtsverkrijging algemene titel

    1. De rechtsgevolgen van een overeenkomst gelden mede voor de rechtverkrijgenden onder algemene titel, tenzij uit de overeenkomst iets anders voortvloeit. In het geval van verdeling van een nalatenschap ingevolge artikel 13 van Boek 4 gelden de rechtsgevolgen van de overeenkomst niet mede voor de kinderen van de erflater, tenzij uit de overeenkomst anders voortvloeit.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.