• Boek 6 Artikel 134 (6:134 BW)

    Bevoegdheid verrekening bij ontbinding

    1. De schuldenaar uit een wederkerige overeenkomst, die tot verrekening bevoegd is, kan aan de verklaring van zijn wederpartij, strekkende tot ontbinding van de overeenkomst wegens niet-nakoming, haar werking ontnemen door onverwijld van zijn bevoegdheid tot verrekening gebruik te maken.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.