• Boek 6 Artikel 164 (6:164 BW)

  Jeugdige leeftijd

  Een gedraging van een kind dat de leeftijd van veertien jaren nog niet heeft bereikt, kan aan hem niet als een onrechtmatige daad worden toegerekend.

  Toelichting

  Dit artikel bepaalt dat kinderen die nog geen 14 jaar zijn niet aansprakelijk kunnen zijn voor een onrechtmatige daad. In plaats daarvan zijn de ouders aansprakelijk voor kinderen jonger dan 14 jaar.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 4 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3751
  Watersportongeval levert onrechtmatige daad van minderjarige (14 jaar) op. Gezien de omstandigheden van het geval, waaronder de ernstige gevaarzetting door de waterscooter, de bijzondere kwetsbaarheid van zwemmers, snorkelaars en duikers, het ernstige letsel van de snorkelaar en de relatief eenvoudige manier waarop de waterscooter het gevaar had kunnen voorkomen, is toch sprake van een toerekenbare onrechtmatige daad.

  Hoge Raad, 12 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP1662
  De ouders zijn aansprakelijk voor een onrechtmatige daad begaan door hun kind, wanneer deze daarvoor zelf niet aansprakelijk is.