• Boek 6 Artikel 84 (6:84 BW)

  Risico omslag

  Elke onmogelijkheid van nakoming, ontstaan tijdens het verzuim van de schuldenaar en niet toe te rekenen aan de schuldeiser, wordt aan de schuldenaar toegerekend; deze moet de daardoor ontstane schade vergoeden, tenzij de schuldeiser de schade ook bij behoorlijke en tijdige nakoming zou hebben geleden.

  Toelichting

  Tijdens verzuim komt in beginsel iedere verhindering van de prestatie voor rekening van de schuldenaar. Hij kan daarom voor geen enkele omstandigheid een beroep doen op overmacht. Dit wordt aangeduid als risico-omslag of het verspringen van het risico. Slechts in uitzonderlijke situaties kan de schuldenaar ontkomen aan deze risico-omslag. De schuldenaar dient dan aan te tonen dat de schuldeiser de schade ook zou hebben geleden als wel behoorlijk en tijdig door hem zou zijn nagekomen.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.