• Boek 6 Artikel 69 (6:69 BW)

  Zuiveren

  1. Gedurende de bewaring kan de schuldeiser zijn verzuim slechts zuiveren door het in bewaring gestelde te aanvaarden.
  2. Zolang de schuldeiser het in bewaring gestelde niet heeft aanvaard, is de bewaargever bevoegd het uit de bewaring terug te nemen.

  Toelichting

  Art. 6:69 lid 1 BW regelt dat de schuldeiser tijdens bewaring zijn schuldeisersverzuim alleen kan beëindigen door de zaken die in bewaring zijn gesteld te aanvaarden. De schuldenaar is dan niet langer verplicht op een andere manier te presteren. Als de schuldeiser de zaken niet aanvaardt kan de schuldenaar de zaken terugnemen. Dan moet de schuldenaar wel weer zelf op een andere manier presteren.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1643
  Einde van schuldeisersverzuim door aanvaarding.