• Boek 6 Artikel 86 (6:86 BW)

  Weigeren zuivering

  De schuldeiser kan een na het intreden van het verzuim aangeboden nakoming weigeren, zolang niet tevens betaling wordt aangeboden van de inmiddels tevens verschuldigd geworden schadevergoeding en van de kosten.

  Toelichting

  In artikel 6:86 BW wordt geregeld dat de schuldenaar zijn verzuim kan zuiveren door alsnog (deugdelijk) na te komen. De schuldeiser kan deze nakoming weigeren als de schuldenaar niet aanbiedt ook de schade en kosten te vergoeden.

  Belangrijk is dat de mogelijkheid tot zuivering bestaat zolang de verbintenis nog bestaat en dus nog niet is teniet gegaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan omzetting in vervangende schadevergoeding, ontbinding, maar ook als nakoming blijven onmogelijk is geworden.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.