• Boek 6 Artikel 216 (6:216 BW)

    Schakelbepaling

    1. Hetgeen in deze en de volgende vijf afdelingen is bepaald, vindt overeenkomstige toepassing op andere meerzijdige vermogensrechtelijke rechtshandelingen, voor zover de strekking van de betrokken bepalingen in verband met de aard van de rechtshandeling zich daartegen niet verzet.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.