• Boek 6 Artikel 163 (6:163 BW)

  Relativiteitsvereiste

  Geen verplichting tot schadevergoeding bestaat, wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die heeft geleden.

  Toelichting

  In dit artikel wordt het relativiteitsvereiste geregeld. Niet elke onrechtmatige daad leidt tot een verplichting om de schade te vergoeden. Wanneer de geschonden norm niet het doel heeft om te beschermen, dan bestaat er ook geen aanleiding om schade te vergoeden. In de praktijk zal dus telkens onderzocht moeten worden wat het doel en de strekking is van de aansprakelijkheidsnorm die geschonden wordt.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad 13 april 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ8751
  Toelating al vluchteling strekt niet tot bescherming van enig vermogensrechtelijk belang zoals het recht om in Nederland betaalde arbeid te verrichten, derhalve is geen sprake van relativiteit als vereist in art. 6:163 BW.

  Hoge Raad 7 mei 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO6012
  Of is voldaan is aan het relativiteitsvereiste, hangt af van het doel en de strekking van de geschonden norm. Gekeken moet worden tot welke personen, welke schade en welke wijzen van ontstaan van schade de bescherming zich uitstrekt.