• Boek 6 Artikel 207 (6:207 BW)

  Aanname te kwader trouw

  De ontvanger heeft, tenzij hij het goed te kwader trouw heeft aangenomen, binnen de grenzen van de redelijkheid ook recht op vergoeding van de kosten van het ontvangen en teruggeven van het goed, alsmede van uitgaven in de in artikel 204 bedoelde periode die zouden zijn uitgebleven als hij het goed niet had ontvangen.

  Toelichting

  Wanneer een partij een goed heeft ontvangen heeft recht op betaling van door hem redelijkerwijs gemaakte kosten. Dit recht op vergoeding komt niet toe aan een partij die te kwade trouw was, zoals bedoeld in artikel 6:205 BW.

  Jurisprudentie

  Gerechtshof Arnhem, 3 maart 2009, ECLI:NL:GHARN:2009:BH7007

  Er is onverschuldigd een groot geldbedrag ontvangen. In het hoger beroep komt vast te staan dat er geen sprake is van kwade trouw ten tijde van ontvangst van het geldbedrag. De ontvanger dacht een geldprijs te hebben gevonden en is dat gaan vieren in het cafe. De vraag ligt voor of deze ‘kosten’ (EUR 500,-) voor vergoeding in aanmerking komen. Het hof oordeelt dat dit redelijkerwijs niet voor vergoeding in aanmerking komt.