• Boek 6 Artikel 230u (6:230u BW)

    Verboden aanbod

    1. Het is een handelaar verboden een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst buiten de verkoopruimte te doen indien hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de verplichtingen die daaruit voor de consument kunnen voortvloeien, niet in overeenstemming zijn met diens draagkracht.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.