• Boek 6 Artikel 209 (6:209 BW)

    Onbekwame ontvanger onverschuldigde betaling

    1. Op de onbekwame die een onverschuldigde betaling heeft ontvangen, rusten de in deze afdeling omschreven verplichtingen slechts, voor zover het ontvangene hem tot werkelijk voordeel heeft gestrekt of in de macht van zijn wettelijke vertegenwoordiger is gekomen.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.