• Boek 6 Artikel 250 (6:250 BW)

    Afwijken

    1. Bij overeenkomst kan worden afgeweken van de volgende artikelen van deze afdeling, met uitzondering van deartikelen 251 lid 3, 252 lid 2 voor zover het de eis van een notariële akte betreft, en lid 3,253 lid 1,257, 258, 259 en260.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.