• Boek 6 Artikel 66 (6:66 BW)

  Bewaring

  Strekt de verbintenis tot betaling van een geldsom of tot aflevering van een zaak, dan is in geval van verzuim van de schuldeiser de schuldenaar bevoegd het verschuldigde ten behoeve van de schuldeiser in bewaring te stellen.

  Toelichting

  Artikel 6:66 BW ziet op bewaring. Onder bewaring wordt verstaan, het door een derde bewaren van een zaak of geldsom voor een schuldenaar ten behoeve van een schuldeiser. Door inbewaringstelling komt overigens geen einde aan de overeenkomst. De schuldenaar moet immers op een zeker moment alsnog nakomen en daarom zijn prestatie gereed houden. Degene die voor een schuldenaar de zaak (of geldsom) bewaart moet deze dan afgeven aan de schuldeiser.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.