• Boek 6 Artikel 61 (6:61 BW)

  Geen verzuim schuldenaar

  1. Verzuim van de schuldeiser maakt een einde aan verzuim van de schuldenaar.
  2. Zolang de schuldeiser in verzuim is, kan de schuldenaar niet in verzuim geraken.

  Toelichting


  Tijdens schuldeisersverzuim kan de schuldenaar niet presteren. Toch kan hijzelf niet in verzuim raken. De reden van het niet kunnen presteren kan de schuldeiser en niet de schuldenaar worden aangerekend. Als sprake is van schuldeisersverzuim, kan daarom geen sprake zijn van schuldenaarsverzuim.

  Jurisprudentie


  Hoge Raad, 13 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV2629
  Zolang schuldeisersverzuim voortduurt kan geen sprake zijn van schuldenaarsverzuim.