• Boek 6 Artikel 61 (6:61 BW)

  Geen verzuim schuldenaar

  1. Verzuim van de schuldeiser maakt een einde aan verzuim van de schuldenaar.
  2. Zolang de schuldeiser in verzuim is, kan de schuldenaar niet in verzuim geraken.

  Toelichting

  Tijdens schuldeisersverzuim kan de schuldenaar niet presteren. Toch kan hijzelf niet in verzuim raken. De reden van het niet kunnen presteren kan de schuldeiser en niet de schuldenaar worden aangerekend. Als sprake is van schuldeisersverzuim, kan daarom geen sprake zijn van schuldenaarsverzuim.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 13 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV2629
  Zolang schuldeisersverzuim voortduurt kan geen sprake zijn van schuldenaarsverzuim.

  Gerechtshof Amsterdam, 21 augustus 2018,ECLI:NL:GHAMS:2018:3012
  Koop onroerende zaak. Verkoper weigert ten onrechte toegang te verlenen aan de aannemer van de koper voor het verrichten van werkzaamheden die gereed moeten zijn voor de overdracht, en komt zo in schuldeisersverzuim. Dit schuldeisersverzuim eindigt pas zodra de koper, nadat toegang is verleend, een redelijke termijn heeft gehad om een nieuwe afspraak met de aannemer te maken en de werkzaamheden te laten voltooien. Vervolgens had verkoper koper in gebreke moeten stellen, hetgeen niet is gebeurd. Als al nadere leveringsdatum was overeengekomen, dan in ieder geval niet als fatale termijn. Boete is dus niet verbeurd.