• Boek 6 Artikel 179 (6:179 BW)

  Aansprakelijkheid voor dieren

  De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.

  Toelichting

  Artikel 6:179 regelt een (risico)aansprakelijkheid voor de bezitter van een dier. Dit betekent dat de bezitter aansprakelijk is voor schade, veroorzaakt door zijn dier: ook als geen sprake is van schuld van de bezitter.

  Jurisprudentie

  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 15 september 2009, ECLI:NL:GHSHE:2015:3578
  Twee honden vechten met elkaar, waarbij één van beide honden overlijdt. De bezitter van de bijtende hond is op grond van artikel 6:179 BW aansprakelijk.

  Hoge Raad, 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:162 (Hangmat II)
  De Hangmat-Doctrine is niet van toepassing om medebezitters van dieren.