• Boek 6 Artikel 179 (6:179 BW)

    Aansprakelijkheid voor dieren

    1. De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.

    Jurisprudentie