• Boek 6 Artikel 215 (6:215 BW)

  Gemengde overeenkomst

  1. Voldoet een overeenkomst aan de omschrijving van twee of meer door de wet geregelde bijzondere soorten van overeenkomsten, dan zijn de voor elk van die soorten gegeven bepalingen naast elkaar op de overeenkomst van toepassing, behoudens voor zover deze bepalingen niet wel verenigbaar zijn of de strekking daarvan in verband met de aard van de overeenkomst zich tegen toepassing verzet.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1830
  Als uitgangspunt geldt dat indien er sprake is van een gemengde overeenkomst, elk van die voor beide overeenkomsten gegeven bepalingen naast elkaar van toepassing zijn (op grond van artikel 6:215 BW).

  Hoge Raad, 10 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:405
  Indien de bepalingen die van toepassing zijn op de gemengde overeenkomsten niet met elkaar zijn te verenigen, dan dient door uitleg van de gemengde overeenkomst te worden beoordeeld welk beding prevaleert. In dit geval moesten de bepalingen van huurbescherming buiten toepassing worden gelaten.