• Boek 6 Artikel 273 (6:273 BW)

    Zorgvuldig schuldenaar

    1. Een partij die een prestatie heeft ontvangen, is vanaf het tijdstip dat zij redelijkerwijze met een ontbinding rekening moet houden, verplicht er als een zorgvuldig schuldenaar zorg voor te dragen dat de ingevolge die ontbinding verschuldigde ongedaanmaking van de prestatie mogelijk zal zijn. Artikel 78 is van overeenkomstige toepassing.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.