• Boek 6 Artikel 9 (6:9 BW)

  Afstand om niet en uitstel van betaling

  1. Iedere hoofdelijke schuldenaar is bevoegd namens de overige schuldenaren een aanbod tot afstand om niet van het vorderingsrecht te aanvaarden, voor zover de afstand ook de andere schuldenaren betreft.
  2. Uitstel van betaling, door de schuldeiser aan een der schuldenaren verleend, werkt ook ten aanzien van zijn medeschuldenaren, voor zover blijkt dat dit de bedoeling van de schuldeiser is.

  Toelichting

  Als de schuldeiser een aanbod tot afstand van zijn vordering doet zonder daarvoor een tegenprestatie te verlangen, dan kan ieder van de schuldenaren dit aanbod namens de andere schuldenaren aanvaarden. Uitstel van betaling dat wordt verleend jegens één van de schuldenaren, geldt voor alle schuldenaren, tenzij de schuldeiser dit niet heeft gewild.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.