• Boek 6 Artikel 55 (6:55 BW)

    Zekerheidsstelling

    Zodra zekerheid is gesteld voor de voldoening van de verbintenis van de wederpartij, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk zou worden vertraagd.

    Toelichting


    Door middel van opschorting wordt geprobeerd zekerheid te krijgen over het voldoen van de verbintenis. Het opschortingsrecht vervalt daarom als sprake is van voldoende zekerheid. De opschortende partij hoeft geen genoegen te nemen met zekerheidstelling als de voldoening van de verbintenis daardoor onredelijk zou worden vertraagd.

    Jurisprudentie