• Boek 6 Artikel 55 (6:55 BW)

  Zekerheidsstelling

  Zodra zekerheid is gesteld voor de voldoening van de verbintenis van de wederpartij, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk zou worden vertraagd.

  Toelichting

  Door middel van opschorting wordt geprobeerd zekerheid te krijgen over het voldoen van de verbintenis. Het opschortingsrecht vervalt daarom als sprake is van voldoende zekerheid. De opschortende partij hoeft geen genoegen te nemen met zekerheidstelling als de voldoening van de verbintenis daardoor onredelijk zou worden vertraagd.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Limburg, 22 oktober 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:8940.
  Een beroep op de opschortingsbevoegdheid is niet mogelijk als voldoende zekerheid is gesteld.

  Rechtbank Almelo, 5 november 2008, ECLI:NL:RBALM:2008:BG3885.
  Het storten van een bedrag op de derdenrekening van de eigen advocaat zonder een derdenbeding op te nemen biedt onvoldonde zekerheid.