• Boek 6 Artikel 256 (6:256 BW)

    Nakoming vorderen van derde

    1. De partij die een beding ten behoeve van een derde heeft gemaakt, kan nakoming jegens de derde vorderen, tenzij deze zich daartegen verzet.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.