• Boek 6 Artikel 230e (6:230e BW)

    Kwaliteit informatie

    1. De informatie, bedoeld in deze afdeling, is correct, helder en ondubbelzinnig. De informatie wordt tijdig voor de sluiting van een schriftelijke overeenkomst of, indien er geen schriftelijke overeenkomst is, voor de verrichting van de dienst meegedeeld of beschikbaar gesteld.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.