• Boek 6 Artikel 70 (6:70 BW)

  Kosten bewaring

  De bewaarder mag de zaak slechts aan de schuldeiser afgeven, indien deze hem alle kosten van de bewaring voldoet. Hij is na de afgifte verplicht aan de bewaargever terug te betalen, wat deze reeds had voldaan. Is de zaak afgegeven, vóórdat de schuldeiser alle kosten voldeed, dan gaan de rechten te dier zake door de betaling aan de bewaargever op de bewaarder over.

  Toelichting

  Aan bewaring komt een einde als de schuldeiser de zaken (of de geldsom) bij de bewaarder opeist. De bewaarder mag de zaak dan slechts aan de schuldeiser afgeven, als de schuldeiser alle kosten van de bewaring ook voldoet. De bewaarder is na de afgifte verplicht aan de bewaargever alles terug te betalen, wat deze reeds heeft betaald. Is de zaak afgegeven vóórdat de schuldeiser alle kosten betaalde dan gaat het recht om betaling te vorderen van de schuldeiser over op de bewaarder.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.