• Boek 6 Artikel 267 (6:267 BW)

  Schriftelijke verklaring

  1. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Indien de overeenkomst langs elektronische weg is totstandgekomen, kan deze tevens door een langs elektronische weg uitgebrachte verklaring worden ontbonden. Artikel 227a lid 1 is van overeenkomstige toepassing.
  2. Zij kan ook op zijn vordering door de rechter worden uitgesproken.

  Toelichting

  Ontbinding kan op twee manieren:

  1. Door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij. Dit wordt ook wel buitengerechtelijke ontbinding genoemd.
  2. Door middel van een uitspraak van de rechter. Dit wordt ook wel gerechtelijke ontbinding genoemd.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.