• Boek 6 Artikel 267 (6:267 BW)

    Schriftelijke verklaring

    1. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Indien de overeenkomst langs elektronische weg is totstandgekomen, kan deze tevens door een langs elektronische weg uitgebrachte verklaring worden ontbonden. Artikel 227a lid 1 is van overeenkomstige toepassing.
    2. Zij kan ook op zijn vordering door de rechter worden uitgesproken.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.