• Boek 6 Artikel 103 (6:103 BW)

  Schadevergoeding in geld

  Schadevergoeding wordt voldaan in geld. Nochthans kan de rechter op vordering van de benadeelde schadevergoeding in andere vorm dan betaling van een geldsom toekennen. Wordt niet binnen redelijke termijn aan een zodanige uitspraak voldaan, dan herkrijgt de benadeelde zijn bevoegdheid om schadevergoeding in geld te verlangen.

  Toelichting

  Het uitgangspunt is dat schade vergoed moet worden in geld. Een uitzondering hierop is opgenomen in artikel 6:103 BW. De rechter kan ook schadevergoeding in een andere vorm dan geld toekennen. In het aansprakelijkheidsrecht gaat het dan om herstel.

  Geen ambtshalve toepassing

  Alleen als de benadeelde vordert dat de schade in een andere vorm dan geld wordt vergoed kan de rechter dit toekennen. De rechter kan dit niet ambtshalve doen. Soms is schadevergoeding in geld voor de benadeelde niet de beste oplossing.

  De rechter heeft wel een discretionaire bevoegdheid. Hij hoeft niet terughoudend op te stellen. De rechter kan deze vordering al toewijzen, als de vordering hem redelijk voorkomt.

  Toekomstige schade

  Er moet nog steeds sprake zijn van schade. Als iemand een vergoeding vordert in een andere vorm dan geld, is het feit dat sprake is van schade nog steeds een vereiste. Ook voor toekomstige schade kan een benadeelde dit vorderen.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.