• Boek 6 Artikel 12 (6:12 BW)

  Subrogatie

  1. Wordt de schuld ten laste van een hoofdelijke schuldenaar gedelgd voor meer dan het gedeelte dat hem aangaat, dan gaan de rechten van de schuldeiser jegens de medeschuldenaren en jegens derden krachtens subrogatie voor dit meerdere op die schuldenaar over, telkens tot ten hoogste het gedeelte dat de medeschuldenaar of de derde aangaat in zijn verhouding tot die schuldenaar.
  2. Door de subrogatie wordt de vordering, indien zij een andere prestatie dan geld betrof, omgezet in een geldvordering van gelijke waarde.

  Toelichting

  Subrogatie is de overgang van een vordering op een derde anders dan door verkoop van de vordering. Bij subrogatie treedt een nieuwe schuldeiser in de plaats van de oorspronkelijke schuldeiser. De nieuwe schuldeiser neem alle rechten en plichten uit hoofde van de vordering over.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Amsterdam, 1 mei 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:CA3458
  Rechter conculdeert dat sprake is van verbondenheid van schuldenaren. Als een van de schuldenaren meer dan zijn deel vergoed ontstaat een regresvordering op de medeschuldenaren