• Boek 6 Artikel 76 (6:76 BW)

  Hulppersonen

  Maakt de schuldenaar bij de uitvoering van een verbintenis gebruik van de hulp van andere personen, dan is hij voor hun gedragingen op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk.

  Toelichting

  Vaak maakt een schuldenaar bij het voldoen van zijn verplichtingen gebruik van hulp van anderen. Op grond van dit artikel is de schuldenaar, op gelijke wijze, voor gedragingen van deze hulppersonen aansprakelijk als voor zijn eigen gedragingen. De kring van hulppersonen wordt beperk uitgelegd. De schuldenaar is voor gedragingen van personen wiens hulp wordt gebruik in de uitvoering van de specifieke verbintenis waarin de aansprakelijkheid wordt betwist. Om te beoordelen of een schuldenaar ook voor het handelen door een hulppersoon aansprakelijk is, moet worden gekeken naar dezelfde maatstaven als wanneer de gedragingen door de schuldenaar zelf zouden zijn verricht.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 14 juni 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE0657 (Geldnet/Kwantum)
  De Hoge Raad bepaalt dat de kring van hulppersonen beperkt moet worden uitgelegd. Allen personen die zijn ingeschakeld in de uitvoering van de specifieke verbintenis gelden als hulppersonen.

  Hoge Raad, 8 januari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK0163
  De toepassing van art. 6:76 BW kan, naar het oordeel van de Hoge Raad naar de maatstaven redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn.