• Boek 6 Artikel 155 (6:155 BW)

    Schuldoverneming

    1. Een schuld gaat van de schuldenaar over op een derde, indien deze haar van de schuldenaar overneemt. De schuldoverneming heeft pas werking jegens de schuldeiser, indien deze zijn toestemming geeft nadat partijen hem van de overneming kennis hebben gegeven.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.