• Boek 6 Artikel 155 (6:155 BW)

  Schuldoverneming

  Een schuld gaat van de schuldenaar over op een derde, indien deze haar van de schuldenaar overneemt. De schuldoverneming heeft pas werking jegens de schuldeiser, indien deze zijn toestemming geeft nadat partijen hem van de overneming kennis hebben gegeven.

  Toelichting

  In dit artikel wordt schuldoverneming geregeld. Bij schuldoverneming neemt een derde een schuld over van de schuldenaar. Vereist is dat de schuldeiser instemt met schuldoverneming. Dat ligt ook voor de hand omdat een schuldeiser wordt geconfronteerd met een andere schuldenaar die wellicht minder verhaal biedt. Om deze reden is toestemming van de schuldeiser noodzakelijk voor schuldoverneming. Deze toestemming van de schuldeiser is vormvrij: dit hoeft dus niet schriftelijk te gebeuren. Dat kan ook mondeling of zelfs in een gedraging van de schuldeiser besloten liggen.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.