• Boek 6 Artikel 202 (6:202 BW)

  Goedkeuring

  Heeft iemand die is opgetreden ter behartiging van eens anders belang, zich zonder redelijke grond daarmede ingelaten of dit belang niet naar behoren behartigd, dan kan de belanghebbende door goedkeuring van het optreden zijn bevoegdheid prijsgeven jegens hem het gebrek in te roepen. Aan de belanghebbende kan door hem een redelijke termijn voor de goedkeuring worden gesteld.

  Toelichting

  Geen toelichting beschikbaar. 

  Jurisprudentie

  Rechtbank Amsterdam, 29 oktober 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BG1981
  Goedkeuring, als bedoeld in artikel 6:202 BW, heeft alleen betrekking op de interne relatie tussen belanghebbende en zaakwaarnemer.