• Boek 6 Artikel 272 (6:272 BW)

  Vergoeding

  1. Sluit de aard van de prestatie uit dat zij ongedaan wordt gemaakt, dan treedt daarvoor een vergoeding in de plaats ten belope van haar waarde op het tijdstip van de ontvangst.
  2. Heeft de prestatie niet aan de verbintenis beantwoord, dan wordt deze vergoeding beperkt tot het bedrag van de waarde die de prestatie voor de ontvanger op dit tijdstip in de gegeven omstandigheden werkelijk heeft gehad.

  Toelichting

  In sommige gevallen kan een bepaalde prestatie niet meer ongedaan gemaakt worden. Deze is definitief en leent zich niet voor het terugdraaien hiervan. In zo’n geval dient er een vergoeding te worden betaald.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.