• Boek 6 Artikel 275 (6:275 BW)

    Schakelbepaling

    1. De artikelen 120-124 van Boek 3 zijn van overeenkomstige toepassing met betrekking tot hetgeen daarin is bepaald omtrent de afgifte van vruchten en de vergoeding van kosten en schade.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.