• Boek 6 Artikel 72 (6:72 BW)

  Hoofdelijk verbondenheid

  In geval van hoofdelijke verbondenheid gelden de rechtsgevolgen van het verzuim van de schuldeiser jegens ieder van de schuldenaren.

  Toelichting

  Van hoofdelijke verbondenheid is sprake als verschillende schuldenaren tot een bepaalde prestatie verplicht zijn. Als sprake is van hoofdelijke verbondenheid stelt artikel 6:72 BW dat de gevolgen van het schuldeisersverzuim voor alle schuldenaren van toepassing zijn. Te denken valt hierbij aan de bevrijding van de eigen verplichting of het uitsluiten van schuldenaarsverzuim gedurende het schuldeisersverzuim.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.