• Boek 6 Artikel 64 (6:64 BW)

  Toerekening

  Komt tijdens het verzuim van de schuldeiser een omstandigheid op, die behoorlijke nakoming geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt, dan wordt dit niet aan de schuldenaar toegerekend, tenzij deze door zijn schuld of die van een ondergeschikte is tekortgeschoten in de zorg die in de gegeven omstandigheden van hem mocht worden gevergd.

  Toelichting

  Tijdens schuldeisersverzuim geldt, in gevallen waarin behoorlijke nakoming van de prestatie geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt, een verminderde aansprakelijkheid voor de schuldenaar. Als de oorzaak van het onmogelijk worden tijdens het schuldeisersverzuim is ontstaan is de schuldenaar alleen aansprakelijk als de oorzaak door zijn schuld of die van zijn ondergeschikte(n) is ontstaan.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 3 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO7821
  Op de schuldenaar rust tijdens het schuldeisersverzuim niet de (zorg)plicht een zaak (bij) te verzekeren tot de koopprijs.