• Boek 6 Artikel 10 (6:10 BW)

  Bijdrageverplichting

  1. Hoofdelijke schuldenaren zijn, ieder voor het gedeelte van de schuld dat hem in hun onderlinge verhouding aangaat, verplicht overeenkomstig de volgende leden in de schuld en in de kosten bij te dragen.
  2. De verplichting tot bijdragen in de schuld die ten laste van een der hoofdelijke schuldenaren wordt gedelgd voor meer dan het gedeelte dat hem aangaat, komt op iedere medeschuldenaar te rusten voor het bedrag van dit meerdere, telkens tot ten hoogste het gedeelte van de schuld dat de medeschuldenaar aangaat.
  3. In door een hoofdelijke schuldenaar in redelijkheid gemaakte kosten moet iedere medeschuldenaar bijdragen naar evenredigheid van het gedeelte van de schuld dat hem aangaat, tenzij de kosten slechts de schuldenaar persoonlijk betreffen.

  Toelichting

  Een hoofdelijke schuldenaar draagt – voor het gedeelte dat de schuld hem aangaat – bij aan de schuld en de kosten. De hoofdelijke schuldenaar ten laste van wie de volledige schuld is verhaald, kan zich wenden tot de andere hoofdschuldenaren voor zover de schuld hem niet aangaat. Er ontstaat vervolgens een regresrecht dat kan worden verhaald op de medeschuldenaren, maar enkel voor zover de schuld zijn medeschuldenaren wel aangaat. In het geval een hoofdelijke schuldenaar in redelijkheid kosten heeft gemaakt, dan moet iedere medeschuldenaar bijdragen naar evenredigheid van het gedeelte van de schuld dat hem aangaat, tenzij de kosten enkel die schuldenaar persoonlijk betreffen.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Amsterdam, 1 mei 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:CA3458
  Vaststelling van de onderlinge draagplicht van de hoofdelijk verbonden schuldenaren.

  HR 6 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3784 (Van Aart en ASR/Achmea)
  Verjaring regresvordering op hoofdelijk medeschuldenaar.