• Boek 6 Artikel 63 (6:63 BW)

  Kostenvergoeding

  De schuldenaar heeft, binnen de grenzen der redelijkheid, recht op vergoeding van de kosten, gevallen op een aanbod of een inbewaringstelling als bedoeld in de artikelen 66-70 of op andere wijze als gevolg van het verzuim gemaakt.

  Toelichting

  Door schuldeisersverzuim kan de schuldeiser geen nakoming vorderen maar de verbintenis blijft wel bestaan. Als het schuldeisersverzuim is afgelopen moet de schuldenaar alsnog presteren. De schuldenaar moet dus in zekere zin zijn prestatie gereed houden. Dit gereed houden kan kosten met zich brengen. Artikel 6:63 bepaalt dat de schuldenaar recht heeft op vergoeding van deze kosten, naar redelijkheid. Het gaat hierbij om vergoeding van kosten die door hem gemaakt moesten worden, bijvoorbeeld door inbewaringgeving. Het vergoeden van deze kosten vormt geen schadevergoeding.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.