• Boek 6 Artikel 129 (6:129 BW)

  Terugwerkende kracht verrekening

  1. De verrekening werkt terug tot het tijdstip, waarop de bevoegdheid tot verrekening is ontstaan.
  2. Is over één der vorderingen of over beide reeds opeisbare rente betaald, dan werkt de verrekening niet verder terug dan tot het einde van de laatste termijn waarover rente is voldaan.
  3. Indien voor de bepaling van de werking van een verrekening bij geldschulden een koersberekening nodig is, geschiedt deze volgens dezelfde maatstaven als wanneer op de dag der verrekening wederzijdse betaling had plaatsgevonden.

  Toelichting

  Als uitgangspunt heeft verrekening terugwerkende kracht. Dat betekent dat door verrekening de verbintenissen teniet gaan tot het moment dat de verrekeningsbevoegdheid is ontstaan. Vanaf dat moment is er geen rente meer verschuldigd.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.