• Boek 6 Artikel 154 (6:154 BW)

  Geen benadeling

  De schuldeiser is jegens degene die, zo hij de vordering voldoet, zal worden gesubrogeerd, verplicht zich te onthouden van elke gedraging die ten koste van deze afbreuk doet aan de rechten waarin hij mag verwachten krachtens de subrogatie te zullen treden.

  Toelichting

  De oorspronkelijk schuldeiser mag de nieuwe schuldeiser die door subrogatie de vordering verkrijgt, niet in een slechtere positie brengen door bijv. afstand te doen of rechten prijs te geven. Doet de oorspronkelijke schuldeiser dat wel dan is er sprake van wanprestatie en is hij schadeplichtig.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.